Under de senaste åren har marknaden för olika molnlösningar ökat markant! I vissa branscher är de omtalade som den enda möjliga tekniklösningen för framtiden. Det är dock intressant att se hur den privata konsumenten agerar eller reagerar på denna teknik.

Att förvara flera års oersättliga familjebilder på ett moln och inte på en fysiskt hårddisk/ett album i din egen kontroll är något som jag tror är utmanande (och skrämmande) för många människor. Nyligen på IFA-mässan i Berlin visade Toshiba en produkt som gör lokala kopior från din Android-telefon (de planerar även för att expandera det till iPhone ) och sparar dessa till en SSD-hårddisk. Naturligtvis kan detta göras med hjälp av en dator, men denna enhet fungerar som en laddningsstation med funktionen att samtidigt säkerhetskopiera din smarta mobil. Den lösningen kan vara lite mer attraherande för en vanlig konsument än vad det skulle vara för en teknik nörd.

toshiba_smartphone_backup-100680404-large.jpgSmart säkerhetskopiering av din telefon, från Toshiba (Bild från PCWorld.com)

Katalysator för en sådan produkt är en misstro för internets lagringstjänster och ett växande behov av att göra lokala kopior för konsumenterna. För tjänster som Dropbox eller iCloud är det helt avgörande att undvika dålig publicitet på grund av säkerhetsöverträdelser eftersom detta kan komma att underblåsa den alternativa lagringsfilosofin. Ett sådant scenario skulle inte enbart skada företaget som det berör och deras varumärke utan skaka om den tekniska lösningen som sådan. Detta kan även spilla över till andra molnbaserade lösningar. Visions baserade system som t.ex. IP-kameror använder i stor utsträckning molnteknik, på grund av risken att kränka den personliga integriteten så kan dessa produkter skadas om säkerheten inte kan garanteras. Det intressanta är verkligen hur marknaden förändras inte bara på grund av smarta innovationer men också de utmaningar som följer med dem. Jag tycker att det är svårt att förutse vilken väg det går men det är spännande att följa.