Det pågår ett häftigt projekt utanför Sigtuna. Målet med projektet är att skapa ett hus som kan hantera det egna energibehov med förnybar energi. Detta görs med hjälp av 68 solpaneler och en vindsnurra. Huset har anpassats för att i första hand använda likström, vissa hushållsapparater är dock inte tillgängliga i DC så det finns en omvandlare installerad för att mata dem med växelspänning.

På grund av det mörka vinterhalvåret som vi har i Sverige, så kommer huset att utrustas med en Stirlingmotorn för att hantera värme och elproduktion under denna säsong. Stirlingmotorn drivs i nuläget med pellets men de har en förhoppning om att använda vätgas för framtida projekt.

Företaget som arbetar med detta projekt beräknar att huset kommer att förbruka 7000-8000 kWh per år, men kommer att producera 18 000 kWh!

Man kan läsa om detta i NyTeknik.